Kaikki tällä sivulla listatut tehtävät ovat Tero Karvisen Linux-palvelin kurssilta. Katso Tero Karvisen sivut täältä ja tehtävälista täältä

Ubuntu asennus USB-tikkuun Windows 10 käyttöjärjestelmällä

 1. Lataa viimeisen Ubuntu LTS image viralliselta verkkosivulta täältä, odota kunnes lataus valmistuu
 2. Lataa ohjelma nimeltä Rufus täältä ja asenna se
  1. Ohjelman tarkoitus on mahdollistaa Ubuntun asentaminen USB-tikullesi. Ohjelmalla alustetaan USB-tikkusi oikeaan formaattiin
 3. Lataa UNetbootin täältä
  1. Ohjelma luo Ubuntu imagesta Ubuntun käyttöjärjestelmän käynnistettäväksi Windows käyttöjärjestelmille
 4. Aseta USB-tikku vapaaseen USB-porttiin
 5. Käynnistä Rufus
  1. Valitse Device valikosta USB-tikkusi.
  2. Valitse Boot Selection valikosta Non bootable
  3. Varmista, että File System valikossa lukee FAT32
  4. Jos valikossa lukee jotain muuta niin vaihda se FAT32
  5. Paina Start painiketta ja formatointi valmistuu
  6. Sulje Rufus

Nyt, kun formatointi on valmis, voimme siirtyä eteenpäin.

 1. Käynnistä UNetbootin
 2. Valitse DiskImage radiovalinta, viereisestä valikosta ISO ja sitten paina reunimmaista ”…” painiketta
 3. Valitse juuri avautuneesta ikkunasta kohdassa 1. ladattu Ubuntu image
 4. Aseta “Space used to preserve...” kohdan numerokenttään “kovalevyy” tilaa
  1. Ubuntu itsessään vie noin 2 gigatavua USB-tikulta, joten jos sinulla on 8 gigatavun USB-tikku voi maksimissaan asettaa 6 gigatavua kovalevy tilaa
  2. Esimerkkinä 32 gigatavun USB-tikulle asetin 4 gigatavua kovalevy tilaa, joka riittää tähän tarkoitukseen
 5. Paina OK käynnistääksesi Ubuntun asennuksen
 6. Odota kunnes asennus valmistuu, jonka jälkeen voit sulkea ohjelmiston

Nyt Ubuntu on asennettu USB-tikullesi onnistuneesti.

Tässä vaiheessa voit poistaa ladatun Ubuntu imagen, Rufus- ja UNetbootin ohjelmistot järjestelmästäsi.

Ubuntun käynnistäminen

 1. Aseta USB-tikku Windows tietokone olevaan USB-porttiin
 2. Selvitä miten laitteellasi pääsee BIOS Boot menuun
 3. Käynnistä tietokone
 4. BIOS käynnistyessä, paina Boot Menu näppäintä (tyypillisesti joku funktionäppäin esim. F8)
 5. Valitse Boot Menusta USB-tikkusi
 6. Tietokoneesi käynnistyy nyt USB-tikku ympäristöstä
 7. Valitse Unetbootin valikosta ”Try Ubuntu Without Installing”

Hetken kuluttua sinun pitäisi saapua Ubuntu työpöytäympäristöön

Raudan listaaminen

 1. Avaa terminaali painamalla CTRL+ALT+T näppäinyhdistelmää
 2. Kirjoita "sudo lshw -short -sanitize"
H/W path Device Class Description
.
.
/0/7/0 memory 2GiB DIMM DDR3 Synchronous
/0/7/1 memory 4GiB DIMM DDR3 Synchronous
/0/7/2 memory 2GiB DIMM DDR3 Synchronous
/0/7/3 memory 4GiB DIMM DDR3 Synchronous
/0/43 processor Intel(R) Core(TM) i5-2500K
/0/100 bridge 2nd Generation Core Process
/0/100/1 bridge Xeon E3-1200/2nd Generation
/0/100/1/0 display GP106 [GeForce GTX 1060 6GB
.
.
.

Pakettien asentaminen

 1. Avaa terminaali painamalla CTRL+ALT+T näppäinyhdistelmää
 2. Kirjoita ”sudo apt install paketin-nimi”

esim. sudo apt install cowsay apache2 php7

Ohjelma Lisenssi Lisenssin versio
Cowsay GPL (General Public License) 2
Apache 2 GPL (General Public License) 3
PHP PHP License ?
 • GPL (General Public License)
 • PHP Lisenssi
  • Käyttö, muokkaaminen ja jakaminen on sallittua kun; ei käytä PHP sanaa ohjelmiston nimessä suoraan ilman group@php.net suostumusta (php:n käytön saa silti indikoida nimessä esim. "Foo for PHP") ja ohjelmistosta löytyy seuraava tunnustus "This product includes PHP software, freely available from http://www.php.net/software/"

Listaa käyttämäsi ohjelmat

Windows Ohjelma Vastaava Linux Ohjelma
Office Suite Calligra Suite
Windows Media Player VLC
Windows Photo Viewer gThumb

Onnistumisia ja epäonnistumisia SysLogissa

 1. Avaa terminaali
 2. Kirjoita siihen "cron" ja paina röttöstä

Feb 2 07:32:50 ubuntu cron[5105]: (CRON) DEATH (can't open or create /var/run/crond.pid: Permission denied)

Selitys: ohjelmaa ei voida käynnistää, koska sinulla ei ole riittäviä oikeuksia

Vastaus: vaatii ylemmät oikeudet

Kirjoita onnistuneesti logiin

 1. logger "Moikka Tero"
 2. tail -n 1 /var/log/syslog

Feb 2 07:32:50 ubuntu ubuntu: Moikka Tero

Sovelluksien asennus

Ohjelma 1: Asenna shutter

 1. Kirjaudu roottiin
 2. apt-get -y install shutter

Jos törmäät kyseiseen alla mainittuu erroriin

Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done E: Unable to locate package shutter <---

Niin kannattaa kokeilla ensi päivittää repository cache, joka onnistuu komennolla:

apt update

Kokeile paketin asentamista uudelleeno. Jos asentaminen ei vieläkään toimi niin kokeile lisätä uusi repository listaan, joka onnistuu komennoilla:

 1. add-apt-repository universe
 2. apt update
 3. apt-get -y install shutter

Ohjelma 2: Google Chrome

 1. cd ~
 2. wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
 3. dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

Ohjelma 3: VLC

 1. apt-get -y install vlc

Apachen asentaminen

 1. sudo apt-get -y install apache2

Osoitteesta Localhost voit tarkistaa onko apache2 päällä. Vaihtoehtoisesti voit myös CLI:sta tarkistaa komennolla:

service apache2 status

Vihreä pylpyrä kuvastaa käynnissä olemista.

Voit asentaa PHP:n samalla sitä tarvitaan myöhemmässä tehtävässä komennolla:

sudo apt-get -y install php

Apache käyttäjähakemistojen käyttöönotto ja kotisivun luonti

 1. sudo a2enmod userdir
 2. mkdir ~/public_html && echo "This is your homepage" >> ~/public_html/index.html
 3. service apache2 restart

Aktivoidaan userdir mahdollisuus, koska apachessa se ei ole defaultisti päällä. Luodaan kansio käyttäjän kotihakemistoon, johon lisätään uusi HTML tiedosto. Lopuksi täytyy käynnistää apache uudelleen.

Tarkemmat ohjeet löydät täältä.

Apache Access Log

Avataan terminaalista Apache2:n access.log, sieltä näkee esimerkiksi GET ja POST pyynnöt.

tail -f /var/log/apache2/access.log

 1. Avaa selaimella paikallinen verkkosivusi tästä
 2. Epäonnistuneen merkinnän saa esimerkiksi kirjoittamalla kenoviivan jälkeen "abcd". Esim localhost/abcd
 3. Onnistuneen merkinnän saa esimerkiksi localhost

127.0.0.1 - - [09/Feb/2020:10:40:54 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 3477 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0" Selitys: Osoittesta 127.0.0.1 Sunnuntaina Klo 10:40 HTTP GET pyyntö osoitteeseen 127.0.0.1 onnistui. URL osoite on olemassa ja se palauttaa onnistuneesti Apache Welcome Sivun. Clientti avasi sivun Ubuntulla FireFoxilla. 127.0.0.1 - - [09/Feb/2020:10:41:14 +0000] "GET /abcd HTTP/1.1" 404 488 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0" Selitys: Osoittesta 127.0.0.1 Sunnuntaina Klo 10:40 HTTP GET pyyntö osoitteeseen 127.0.0.1/abcd epäonnistui. 404 -> Palvelimelta ei löydy kyseistä "abcd" tiedostoa. Clientti avasi sivun Ubuntulla FireFoxilla.

Apache Error Log

Avataan terminaalista Apache2:n error.log.

tail -f /var/log/apache2/error.log

Muutetaan aiemmin luotu index.html .php tiedostoksi ja luodaan yksi uusi tiedosto nimeltä

 1. cd ~/public_html && mv index.html true.php
 2. cp true.php false.php
 3. nano true.php
 4. Kopio alla oleva php skripti ja liitä se tiedostoon

  <?php print_r([]);

  Tallenna tiedosto

 5. nano false.php
 6. Kopio alla oleva php skripti ja liitä se tiedostoon

  <?php echo "Moikka Tero " . $a;

  Tallenna tiedosto

PHP Notice: Undefined variable: a in /home/ubuntu/public_html/false.php on line 1 Selitys: PHP huomautus: Määrittelemätön muuttuja A false.php tiedostossa rivillä 1 Array() Selitys: PHP skripti ei aiheittanut virheitä

Apache konfigurointivirhe

Määritetään kansioden turvallisuus asetuksia apache2.conf tiedostossa.

 1. Avaa tiedosto: sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
 2. Etsi tiedostosta: "directory /var/www/"
 3. Lisää rivin: "Require all granted" alle uusi rivi, johon kirjoitat kirjoitusvirheen:
 4. requires All cranted
 5. Tallenna tiedosto

Aja alle oleva tiedosto testaaksesi konfigurointitiedosto

apachectl configtest

Apachen oletussivun vaihtaminen

Määritetään landing page apache2.conf tiedostossa.

 1. Avaa tiedosto: sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
 2. Etsi tiedostosta: "directory /var/www/"
 3. Lisää rivin: "Require all granted" alle uusi rivi, johon kirjoitat kirjoitusvirheen:
 4. DirectoryIndex new.html index.html
 5. Luodaan new.html tiedosto yllä olevaan hakemistoon: sudo touch /var/www/html/new.html && sudo nano new.html
 6. Lisää sinne tekstiä: "Moikka Tero"
 7. Tallenna tiedosto

Lopuski kannattaa ajaa komento:

apachetcl configtest

 • Avaa selaimella paikallinen verkkosivusi tästä. Nyt uusi html tiedostosi pitäisi näkyä.
 • Web palvelimen asennus ja pienen kysymysapplikaation luonti

  Rakennamme pienen kysymysapplikaation, jossa kuka tahansa pystyy luomaan kysymyksen ja kuka tahansa vastaamaan kyseiseen kysymykseen

  Käytettäviä ohjelmointikieli on PHP, applikaatio pyörii Apache2 päällä ja tallennamme tiedot MySQL palvelimelle

  Jos yllä olevat sovellukset ovat asennettu, voit skippaa kohtaan 4

  1. Päivitetään järjestelmäsi paketit

  sudo apt update && sudo apt upgrade

  2. Asennettaan Tasksel

  sudo apt -y install tasksel

  Tasksellillä voidaan helposti asentaa esimerkiksi Lamp stack (apache2, php ja mysql)

  3. Asennetaan Lamp stack

  sudo tasksel install lamp-server

  Installeri aukeaa, joka näyttää asennuksen vaiheet ja asentaa yllä mainitut sovellukset

  4. Apachen asetuksien määrittäminen

  Nyt kun sovellukset on asennettu, voimme siirtyä asetuksien asettamiseen

  Sovelluksen nimeksi tulee questioner.local, joten luomme projektille kansion ja tyhjän etusivun, joka tapahtuu seuraavasti

  sudo mkdir /var/www/questioner.local && touch /var/www/questioner.local/index.php

  Nyt kun sovelluksellamme on kotikansio, määritämme apacheen uuden Virtual Hostingin (eli virtuaalipalvelun)

  sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/questioner.local.conf

  Kopioimme oletusmääritystiedoston uudeksi tiedostoksi ohjelmamme nimellä, joka on tässä tapauksessa questioner.local.conf

  1. Avataan juuri luotu tiedosto
  2. sudo nano /etc/apache2/sites-available/questioner.local.conf
  3. Muutetaan kohta DocumentRoot siten, että arvoksi tulee
  4. "/var/www/html" -> "/var/www/questioner.local"
  5. Lisätään myös osoitteet:
  6. ServerName questioner.local
  7. ServerAlias www.questioner.local
  8. Tallenna ja sulje tiedosto

  Nyt kun tarvittavat määritykset virtuaalipalvelun osalta ovat tehty, voimme aktivoida palvelun komennolla

  sudo a2ensite questioner.local.conf

  Jonka jälkeen apache täytyy soft bootata komennolla:

  sudo systemctl reload apache2

  5. Testaaminen

  Jos http://questioner.local ei toimi. Voit joutua vielä lisäämään /etc/hosts tiedostoon ko. domainin.

  Avaa kyseinen hosts tiedosto ja lisää ylimmälle riville, jossa lukee 127.0.0.1 localhost perään sovelluksen virtuaalipalvelun nimi.

  127.0.0.1 localhost questioner.local

  MySQL palvelun käyttöönotto projektia varten

  Käyttäjän luonti

  1. Kirjaudutaan sisään:
  2. mysql -u root
  3. Luodaan uusi käyttäjä mysqliin:
  4. GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'verysecretpassword';
   • myuser on käyttäjän nimi
   • verysecretpassword on yllä mainitun käyttäjän salasana
  5. Kirjautudaan ulos komennolla:
  6. exit;

  Kirjaudutaan juuri luodulle käyttäjälle

  mysql -u myuser -p verysecretpassword

  Luodaan tietokanta ja taulut valmiiksi:

  CREATE DATABASE questionapp; USE questionapp; CREATE TABLE `questions` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `question` VARCHAR(1024) NOT NULL, `nickname` VARCHAR(255) NOT NULL, `created` DATETIME default CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE `answers` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `answer` VARCHAR(1024) NOT NULL, `nickname` VARCHAR(255) NOT NULL, `created` DATETIME default CURRENT_TIMESTAMP, `question_id` INT NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB;

  Kopio yllä olevat rivit ja liitä ne MySQL komentoriville!

  Lataa valmiiksi koodattu ohjelma alla olevasta osoitteesta

  ICT4TN021-3010.jaakkouusitalo.fi ja tallenna sen sisältö aiemmin luotuun kotihakemistoon /var/www/questioner.local

  Flask:n asennus

  Asennetaan pakettimanageri pythonille nimeltä pip

  sudo apt-get install python-pip

  Asennetaan Flask pipillä

  pip install flask

  Testataan Flask:n toimivuus

  1. python ja paina enter
  2. kirjoita import flask ja paina enter

  Jos ei tule erroria Flask toimii

  Hello World Flaskillä!

  Onnistuuu siten, että luodaan tiedosto main.py vaikka työpöydälle

  cd ~/Desktop && nano main.py

  Lisätään siihen koodia:

  from flask import Flask app = Flask(__name__) @app.route('/') def index(): return 'Hello World'

  Tallenna ja sulje tiedosto

  Asetetaan kyseinen tiedosto ympäristömuuttujaksi komennolla

  export flask_app=main.py

  Käynnitetään skripti komennolla

  python -m flask main.py

  Kopio linkki terminaalista selaimeesi ja Volá!

  Foo tuotantoon

  Varmista, että apache2 on asennettu, jos ei ole niin asenna se ensin

  sudo apt-get update sudo apt-get install apache2

  Jos on niin voit skippaa asennus vaiheen

  Tarkista python versio

  python --version

  Minulla on asennettuna 2.7 sekä joku kolmas versio, mutta käytän tässä esimerkissä 2.7

  Asennetaan siihen sopiva wsgi moduuli apacheen

  sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi

  Terminaalin pitäisi logata seuraavasti, jos kaikki meni niinkuin piti

  apache2_invoke: Enable module wsgi

  Luodaan seuraavaa hakemisto

  mkdir /var/projects/FooFlask && cd $_

  Luo tiedostot __init__.py, FooFlask.py

  touch __init.py FooFlask.py

  Luo uusi hakemisto ja sinne uusi tiedosto nimeltä FooFlask.wsgi

  mkdir ../wsgiSettings/ && touch $_/FooFlask.wsgi

  __init__.py tiedosto jätetään tyhjäksi

  Avaa tiedosto FooFlask.py nanolla ja liitä siihen alla oleva koodin pätkä

  from flask import Flask app = Flask(__name__) @app.route("/") def foo(): return "Foo!" if __name__ == "__main__": app.run()

  Tallenna ja sulje tiedosto

  Avaa aiemmin luotu FooFlask.wsgi tiedosto

  #!/usr/bin/env python2.7 <- shebangiin merkitse käyttämäsi python versio import logging import sys logging.basicConfig(stream=sys.stderr) sys.path.insert(0, '/var/projects/FooFlask/') <- projektin hakemisto from FooFlask import app as application application.secret_key = '1two3four5six' <- joku tosi salainen avain

  Luodaan uusi virtuaalipalvelimen konffitiedosto kopioimalla default konffitiedosto. Lopuksi avataan kyseinen tiedosto nanolla.

  cd /etc/apache2/sites-available && sudo cp 000-default.conf FooFlask.conf && nano FooFlask.conf

  Muokkaa tiedostoa alla olevien ohjeiden muokaisesti

  ServerName www.fooflaskprod.com <- Anna virtuaalipalvelimelle osoite DocumentRoot /var/projects/FooFlask <- määritä vastaamaan hakemistoa, jossa FooFlaskin tiedostot ovat WSGIScriptAlias / /var/projects/wsgiSettings/FooFlask.wsgi <- määritä vastaamaan hakemistoa, jossa wsgi tiedosto sijaitsee <Directory /var/projects/FooFlask/gt <- Annetaan riittävät oikeudet Options FollowSymLinks AllowOverride None Require all granted </Directory> <Directory /var/projects/wsgiSettings/> <- Annetaan riittävät oikeudet Require all granted </Directory>

  Tallenna ja sulje tiedosto

  Aktivoidaan virtualhost komennolla

  sudo a2ensite /etc/apache2/sites-available/FooFlask.conf

  Lopuksi käynnistetään apache varmuuden vuoksi uudelleen

  service apache2 restart

  Kokeile osoitetta: http://www.fooflaskprod.com/

  Muottien lisäys

  Lisätään FooFlask kansioon uusi hakemisto nimeltä templates ja sinne kaksi uutta tiedostoa

  mkdir templates && touch $_/header.html $_/footer.html

  header.html

  <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Very nice title over here!</title> </head> <body> <h1>Body starts here</h1>

  footer.html

  <h4>Body ends here</h4> <h1>Footer starts here</h1> </body> <footer> <p>This is a fantasticly simple footer message that acknowledges you where the footer resides. <b>This also marks where the footer ends</b></p> </footer> </html>

  Avataan päätiedosto FooFlask.py ja muokataan sitä seuraavasti

  from flask import Flask, render_template <- lisätään render_template app = Flask(__name__) @app.route("/") def index(): return getHeader() + ' Not a very functional MVC ' + getFooter() def getHeader(): return render_template('header.html') <- palauttaa header tiedoston sisällön def getFooter(): return render_template('footer.html') <- palauttaa footer tiedoston sisällön if __name__ == "__main__": app.run()

  Kokeile osoitetta: http://www.fooflaskprod.com/

  Kirjataan käyttäjätietoja!

  Luodaan uusi template tiedosto kansioon templates nimeltä userDetails.html

  nano templates/userDetails.html

  Lisätään sinne alla olevat koodin pätkät

  <ul> <li>User Agent: {{ request.user_agent.string }}</li> <li>Remote Address: {{ request.remote_addr }}</li> </ul>

  Lisätään alla olevat rivit FooFlask.py tiedostoon

  @app.route("/user") def ipPage(): return getHeader() + getUserDetails() + getFooter() def getUserDetails(): return render_template('userDetails.html', request=request)

  Muista importata request niinkuin Tero tehtävässä mainitsi!

  MyDay | Avaa pyörivä versio täältä

  Uusi hakemisto

  mkdir MyDay

  Avaa kansio ja lisää tiedostot

  cd MyDay && touch __init__.py MyDay.py

  Lisää templates ja pages kansiot

  mkdir pages templates

  Avaa templates kansio ja lisää tiedostot

  touch header.html footer.html

  Avaa pages kansio ja lisää tiedosto

  cd ../pages && touch index.html

  tai lataa kyseiset tiedostot täältä

  Paketoi tiedosto

  zip myday.zip

  Jos sinulla ei ole zip ohjelmaa asenna se yum tai apt:lla

  Siirretään paketti palvelimelle SCP:llä palvelille käyttäjän kotihakemistoon

  scp myday.zip 'username'@'ip tai hostname':~

  Siirretään paketti /var/html kansioon

  mv myday.zip /var/html

  Puretaan paketti ja poistetaan paketti

  unzip myday.zip && rm myday.zip

  Jos unzip ohjelmaa ei löydy

  apt-get -y install unzip

  Annetaan apachelle oikeudet kansioon

  chown -R apache:apache /var/www/MyDay/ chmod -R 755 /var/www

  Flask kirjaston asennus CentOS 7:lla

  Asennetaan mysqldb kirjasto flaskille

  pip install flask-mysqldb

  Jos ei toimi niin kokeile yum install -y mariadb-devel

  Virtuaalipalvelun lisäys

  Luodaan uusi conf tiedosto ja kopio siihen alla olevan kuvan sisältö. Muuta ServerNamea tarvittaessa :)

  nano /etc/httpd/conf.d/MyDay.conf

  WSGI asennus apacheen

  yum install mod_wsgi

  Lopuksi kannattaa tarkistaa, että toimiiko mod_wsgi

  sudo httpd -M | grep wsgi <-- enter wsgi_module (shared) <-- pitäisi toimia

  MySQL käyttäjän, kannan ja taulukon luonti

  Roottina sisään

  mysql -u root -p

  Luodaan käyttäjä

  CREATE USER 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'verysecretpassword';

  Kirjaudu ulos ja kirjaudu takaisin sisään käyttäjälle

  exit; <-- enter mysql -u myuser -p <-- enter

  Kopio alla oleva skripti ja paina enter

  CREATE DATABASE myday; USE myday; CREATE TABLE `stories` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `story` VARCHAR(1024) NOT NULL, `nickname` VARCHAR(255) NOT NULL, `likes` INT default 0, `created` DATETIME default CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB;

  Labratyö: arvioitava-laboratorioharjoitus-linux-palvelimet-ict4tn021-6-torstai-alkukevat-2018-5-op

  Asennetaan ensin tasksel ja sitten lamp serveri

  sudo apt install -y tasksel && sudo tasksel lamp-server

  Kirjaudutaan MYSQL palvelimelle roottina, jonka jälkeen luodaan uusi käyttäjä

  CREATE USER 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'verysecretpassword';

  Kirjaudutaan myuserilla MYSQLiin

  Luodaan uusi MYSQL taulukko

  CREATE DATABASE clients; USE clients; CREATE TABLE `customers` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` VARCHAR(1024) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB;

  Luodaan muutaman rivi valmiiksi

  INSERT INTO clients (name) VALUES ("Kulta ja Kaivos ky") INSERT INTO clients (name) VALUES ("Piilosana ry") INSERT INTO clients (name) VALUES ("MetalliMake")

  Luodaan uusi kansio ja index.php tiedosto

  sudo mkdir /var/www/sorkkacrm.example.com && touch /var/www/sorkkacrm.example.com/index.php

  <?php include "config.php"; function getClients(){ $db = dbConn(); $getClients = $db->prepare('SELECT * FROM clients'); $getClients->execute(); $clients = $getClients->fetchAll(); return $clients; } $clients = getClients(); ?> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Sorkkacrm</title> </head> <body> <main> <h1>Sorkkacrm</h1> <p>Järjestelmässä olevat asiakkaat:</p> <ul> <?php foreach($clients as $client) { echo "<li>" . $client['name']. "</li>"; } ?> </ul> </main> </body> </html>

  Luodaan config.php tiedosto

  touch /var/www/sorkkacrm.example.com/config.php

  <?php function dbConn() { try { $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=clients", "myuser", "verysecretpassword"); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); return $conn; } catch(PDOException $e) { die("Connection failed: " . $e->getMessage()); } } ?>

  Sorkan sivut

  Luodaan uusi kansio ja staattinen nettisivu

  sudo mkdir /var/www/rauta.example.com && touch /var/www/rauta.example.com/index.html

  <!DOCTYPE> <html> <head> <title>Sorkka ja Rauta Oy</title> </head> <body> <h1>Sorkka ja Rauta Oy</h1> </body> </html>

  Lisätään osoitteet hosts tiedostoon

  sudo nano /etc/hosts

  Ensimmäiselle riville localhostin perään kirjoitetaan ko. osoitteet

  127.0.0.1 localhost sorkkacrm.example.com rauta.example.com

  Luodaan conf tiedostot apacheen

  sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/sorkkacrm.example.com.conf

  sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/rauta.example.com.conf

  Muutetaan kummankin juuri kopioidun tiedoston DocumentRoot kohta vastaamaan aiemmin luotujen kansioiden polkuja

  Esimerkkinä :

  "/var/www/html" -> "/var/www/sorkkacrm.example.com"

  ja toinen:

  "/var/www/html" -> "/var/www/rauta.example.com"

  Lisätään myös kummallekkin omat ServerName sekä ServerAlias attribuutit

  ServerName sorkkacrm.example.com ServerAlias www.sorkkacrm.example.com

  ja toinen:

  ServerName rauta.example.com ServerAlias www.rauta.example.com

  Lopuksi aktivoidaan virtuaalipalveluiden käyttö kummankin kohdalla

  sudo a2ensite sorkkacrm.example.conf && sudo a2ensite rauta.example.conf

  Sitten vain soft bootataan apache

  sudo systemctl reload apache2

  Einari koodaa!

  Ensin aktivoidaan Userdir

  sudo a2enmod userdir

  Luoodaan Einarille kotihakemistoon uusi kansio

  sudo mkdir /home/einari/public_html

  Luodaan index.php tiedosto

  sudo touch /home/einari/public_html/index.php

  Kirjoitetaan sinne php "skripti"

  sudo echo "<?php print('Einari') ?>" > /home/einari/public_html/index.php

  Jos ei näy niin kokeile avata tiedosto php7.* konfigurointitiedosto

  sudo nano etc/apache2/mods-available/php7.0.conf

  Ja kommentoi ifmodule rivit pois

  Restarttaa apache uudelleen

  Prosessinhallintaa ja lokeja

  Kuormituksen seuraus

  Asennetaan kuormitusta seuraava ohjelmisto nimeltä "sysstat"

  sudo apt-get install -y sysstat

  Kuormittaminen stressillä

  Asennetaan "stress" ohjelmisto

  sudo apt-get install -y stress

  Jos ohjelmistoa ei löydy niin tarkista, että main sekä universe löytyvät apt-repositoreista

  sudo apt-add-repository main

  sudo apt-add-repository universe

  Kokeile sitten uudelleen

  Tämän jälkeen avaamme kaksi terminaalia vierekkäin

  Ensin selvitetään cpu tietoja

  lscpu

  Kohdassa "CPU(s)" lukee 2, joten testataan kaikilla ytimillä

  Testataan CPU ensin

  stress -c 2 --timeout 30s

  -c tai --cpu tarkoittaa testattavien CPU määrää, --timeoutilla varmistetaan ettei tämä homma unohdu päälle

  Kuten kuvan yläosasta huomaa, niin lähes tulkoon kummatkin CPU ovat 100% käytössä. Sovelluksien käyttäminen on aika hidasta tällä hetkellä.

  Jos Ubuntu ei näy ylinpänä paina vasemmassa terminaali-ikkunassa (Shift + m)

  Testataan RAM seuraavaksi

  stress -m 20

  Yhden testin default arvo on 256mb, joten, koska minulla on 8 gigatavua keskusmuistia ~8000 / 256 = 30 niin päädyin kuormittamaan 20 instanssilla

  Kuten kuvan yläosasta huomaa, niin lähes tulkoon kummatkin 20 instanssia on käytössä. Jokainen prosessi näyttää myös vievän aika ison palan prossessorin resursseista.

  Jos Ubuntu ei näy ylinpänä paina vasemmassa terminaali-ikkunassa (Shift + m)

  Iotop ja dstat

  Asennetaan kummatkin heti kerrallaan

  sudo apt-get install -y iotop dstat

  Simple top-like I/O monitor

  iotop -oa

  Testasin mitä tapahtuu kun avaa uuden Firefox ikkunan -> uusi rivi ilmeistyi.

  Versatile tool for generating system resource statistics

  dstat -C 0,1,total

  -C flagin perään voidaan määrittää jokainen monitoroitava prosessori erikseen ja sitten niiden yhteismäärä

  Ensimmäisellä rivillä käynnistäessä huomataan, että cpu0 ja cpu1 on varsin käyttämättömänä. Ensimmäinen rivi kertoo tilanteen kun järjestelmä on bootattu. Riveillä 2-4 CPUt pysyvät edelleen käyttämättöminä, mutta rivillä 5 tapahtuu levyn luentaa. 1071 kilotavun edestä tavaraa. Mitään ei kuitenkaan kirjoiteta ainakaan juuri sillä hetkellä, joten kuvittelisin tämän johtuvat siitä, että avasin Pictures kansio, jossa oli kuvia.

  SS - another utility to investigate sockets

  Toimii vähän samalla tavalla kuin netstat. Näyttää enempi TCP (transmission control protocol) tietoja

  ss --listening --tcp --numeric

  Kuvassa näkyy kaikki tcp socketit ilman niiden palvelunimeä

  Kuvassa näkyy kaikki tcp socketit palvelunimien kanssa mm. domain ja ipp

  ss --listening --tcp

  ss --tcp

  Testiksi käynnistin firefoxin ja otin yhteyttä logitechin sivulle. Vain kaikki tcp socketit taas listattu. Peer Address:Port näyttää loppupään osoitteen. Näkyy useita eri ip osoitteita varmaan siksi, että sivulla on ohjauksia muille sivuille noutamaan esimerkiksi jotain css ja js tiedostoja...

  Aiemman testin perään kokeilin --udp flagillä ja nyt näkyy vain UDP socketit

  ss --listening --udp

  Uptime

  Tell how long the system has been running.

  uptime

  Keskiarvo on keskiarvo prosessien määrästä, jotka ovat joko käynnistetävissä tai keskeyttämättömässä tilassa.

  • Miten load average tulkitaan?
   • Viimeisen 1, 5 ja 15 minuutin keskiarvo (eli viimeisen minuutin aikana 0.24, viimeisen viiden minuutin aikana 0.35 ja viimeisen 15 minuutin 0.52). Viimeisen yhden minuutin aikana keskimääräisesti CPU:t olivat 48% idlenä tai 52% käytössä
  • Miksi prosessoriydinten määrä on tässä kiinnostava?
   • Tähän kohtaan en oikein keksinyt mitään

  Kuormituksen analysointia

  Suurimmat spiket tulivat selkeästi kun tehtiin cpun stress testiä. Toinen piikki oli kun asensin logitechin ohjelmiston laitteelle. Firefoxia käyttäessä oli kanssa pikkupiikkejä ilmeisesti sen takia, koska usb ubuntulla firefox defaultisti tallentaa tikulle evästeitä ja tämä on hidasta, koska tikuissa kirjoitusnopeus ei ole hiphiphurraamisen arvoinen asia.

  Kaikissa harjoituksen kohdissa käytin apuna man ohjelmaa, kun piti selvittää mitä mikäkin flagi oikein tarkoittaa. Silloin tällöin käytin myös linux.die.net