Ubuntu asennus USB-tikkuun Windows 10 käyttöjärjestelmällä

 1. Lataa viimeisen Ubuntu LTS image viralliselta verkkosivulta täältä, odota kunnes lataus valmistuu
 2. Lataa ohjelma nimeltä Rufus täältä ja asenna se
  1. Ohjelman tarkoitus on mahdollistaa Ubuntun asentaminen USB-tikullesi. Ohjelmalla alustetaan USB-tikkusi oikeaan formaattiin
 3. Lataa UNetbootin täältä
  1. Ohjelma luo Ubuntu imagesta Ubuntun käyttöjärjestelmän käynnistettäväksi Windows käyttöjärjestelmille
 4. Aseta USB-tikku vapaaseen USB-porttiin
 5. Käynnistä Rufus
  1. Valitse Device valikosta USB-tikkusi.
  2. Valitse Boot Selection valikosta Non bootable
  3. Varmista, että File System valikossa lukee FAT32
  4. Jos valikossa lukee jotain muuta niin vaihda se FAT32
  5. Paina Start painiketta ja formatointi valmistuu
  6. Sulje Rufus

Nyt, kun formatointi on valmis, voimme siirtyä eteenpäin.

 1. Käynnistä UNetbootin
 2. Valitse DiskImage radiovalinta, viereisestä valikosta ISO ja sitten paina reunimmaista ”…” painiketta
 3. Valitse juuri avautuneesta ikkunasta kohdassa 1. ladattu Ubuntu image
 4. Aseta “Space used to preserve...” kohdan numerokenttään “kovalevyy” tilaa
  1. Ubuntu itsessään vie noin 2 gigatavua USB-tikulta, joten jos sinulla on 8 gigatavun USB-tikku voi maksimissaan asettaa 6 gigatavua kovalevy tilaa
  2. Esimerkkinä 32 gigatavun USB-tikulle asetin 4 gigatavua kovalevy tilaa, joka riittää tähän tarkoitukseen
 5. Paina OK käynnistääksesi Ubuntun asennuksen
 6. Odota kunnes asennus valmistuu, jonka jälkeen voit sulkea ohjelmiston

Nyt Ubuntu on asennettu USB-tikullesi onnistuneesti.

Tässä vaiheessa voit poistaa ladatun Ubuntu imagen, Rufus- ja UNetbootin ohjelmistot järjestelmästäsi.

Ubuntun käynnistäminen

 1. Aseta USB-tikku Windows tietokone olevaan USB-porttiin
 2. Selvitä miten laitteellasi pääsee BIOS Boot menuun
 3. Käynnistä tietokone
 4. BIOS käynnistyessä, paina Boot Menu näppäintä (tyypillisesti joku funktionäppäin esim. F8)
 5. Valitse Boot Menusta USB-tikkusi
 6. Tietokoneesi käynnistyy nyt USB-tikku ympäristöstä
 7. Valitse Unetbootin valikosta ”Try Ubuntu Without Installing”

Hetken kuluttua sinun pitäisi saapua Ubuntu työpöytäympäristöön

Raudan listaaminen

 1. Avaa terminaali painamalla CTRL+ALT+T näppäinyhdistelmää
 2. Kirjoita "sudo lshw -short -sanitize"
H/W path Device Class Description
.
.
/0/7/0 memory 2GiB DIMM DDR3 Synchronous
/0/7/1 memory 4GiB DIMM DDR3 Synchronous
/0/7/2 memory 2GiB DIMM DDR3 Synchronous
/0/7/3 memory 4GiB DIMM DDR3 Synchronous
/0/43 processor Intel(R) Core(TM) i5-2500K
/0/100 bridge 2nd Generation Core Process
/0/100/1 bridge Xeon E3-1200/2nd Generation
/0/100/1/0 display GP106 [GeForce GTX 1060 6GB
.
.
.

Pakettien asentaminen

 1. Avaa terminaali painamalla CTRL+ALT+T näppäinyhdistelmää
 2. Kirjoita ”sudo apt install paketin-nimi”

esim. sudo apt install cowsay apache2 php7

Ohjelma Lisenssi Lisenssin versio
Cowsay GPL (General Public License) 2
Apache 2 GPL (General Public License) 3
PHP PHP License ?
 • GPL (General Public License)
 • PHP Lisenssi
  • Käyttö, muokkaaminen ja jakaminen on sallittua kun; ei käytä PHP sanaa ohjelmiston nimessä suoraan ilman group@php.net suostumusta (php:n käytön saa silti indikoida nimessä esim. "Foo for PHP") ja ohjelmistosta löytyy seuraava tunnustus "This product includes PHP software, freely available from http://www.php.net/software/"

Listaa käyttämäsi ohjelmat

Windows Ohjelma Vastaava Linux Ohjelma
Office Suite Calligra Suite
Windows Media Player VLC
Windows Photo Viewer gThumb

Onnistumisia ja epäonnistumisia SysLogissa

 1. Avaa terminaali
 2. Kirjoita siihen "cron" ja paina röttöstä

Feb 2 07:32:50 ubuntu cron[5105]: (CRON) DEATH (can't open or create /var/run/crond.pid: Permission denied)

Selitys: ohjelmaa ei voida käynnistää, koska sinulla ei ole riittäviä oikeuksia

Vastaus: vaatii ylemmät oikeudet

Kirjoita onnistuneesti logiin

 1. logger "Moikka Tero"
 2. tail -n 1 /var/log/syslog

Feb 2 07:32:50 ubuntu ubuntu: Moikka Tero

Sovelluksien asennus

Ohjelma 1: Asenna shutter

 1. Kirjaudu roottiin
 2. apt-get -y install shutter

Jos törmäät kyseiseen alla mainittuu erroriin

Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package shutter <---

Niin kannattaa kokeilla ensi päivittää repository cache, joka onnistuu komennolla:

apt update

Kokeile paketin asentamista uudelleeno. Jos asentaminen ei vieläkään toimi niin kokeile lisätä uusi repository listaan, joka onnistuu komennoilla:

 1. add-apt-repository universe
 2. apt update
 3. apt-get -y install shutter

Ohjelma 2: Google Chrome

 1. cd ~
 2. wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
 3. dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

Ohjelma 3: VLC

 1. apt-get -y install vlc

Apachen asentaminen

 1. sudo apt-get -y install apache2

Osoitteesta Localhost voit tarkistaa onko apache2 päällä. Vaihtoehtoisesti voit myös CLI:sta tarkistaa komennolla:

service apache2 status

Vihreä pylpyrä kuvastaa käynnissä olemista.

Voit asentaa PHP:n samalla sitä tarvitaan myöhemmässä tehtävässä komennolla:

sudo apt-get -y install php

Apache käyttäjähakemistojen käyttöönotto ja kotisivun luonti

 1. sudo a2enmod userdir
 2. mkdir ~/public_html && echo "This is your homepage" >> ~/public_html/index.html
 3. service apache2 restart

Aktivoidaan userdir mahdollisuus, koska apachessa se ei ole defaultisti päällä. Luodaan kansio käyttäjän kotihakemistoon, johon lisätään uusi HTML tiedosto. Lopuksi täytyy käynnistää apache uudelleen.

Tarkemmat ohjeet löydät täältä.

Apache Access Log

Avataan terminaalista Apache2:n access.log, sieltä näkee esimerkiksi GET ja POST pyynnöt.

tail -f /var/log/apache2/access.log

 1. Avaa selaimella paikallinen verkkosivusi tästä
 2. Epäonnistuneen merkinnän saa esimerkiksi kirjoittamalla kenoviivan jälkeen "abcd". Esim localhost/abcd
 3. Onnistuneen merkinnän saa esimerkiksi localhost

127.0.0.1 - - [09/Feb/2020:10:40:54 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 3477 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0"

Selitys: Osoittesta 127.0.0.1 Sunnuntaina Klo 10:40 HTTP GET pyyntö osoitteeseen 127.0.0.1 onnistui. URL osoite on olemassa ja se palauttaa onnistuneesti Apache Welcome Sivun. Clientti avasi sivun Ubuntulla FireFoxilla.


127.0.0.1 - - [09/Feb/2020:10:41:14 +0000] "GET /abcd HTTP/1.1" 404 488 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0"

Selitys: Osoittesta 127.0.0.1 Sunnuntaina Klo 10:40 HTTP GET pyyntö osoitteeseen 127.0.0.1/abcd epäonnistui. 404 -> Palvelimelta ei löydy kyseistä "abcd" tiedostoa. Clientti avasi sivun Ubuntulla FireFoxilla.

Apache Error Log

Avataan terminaalista Apache2:n error.log.

tail -f /var/log/apache2/error.log

Muutetaan aiemmin luotu index.html .php tiedostoksi ja luodaan yksi uusi tiedosto nimeltä

 1. cd ~/public_html && mv index.html true.php
 2. cp true.php false.php
 3. nano true.php
 4. Kopio alla oleva php skripti ja liitä se tiedostoon

  <?php print_r([]);

  Tallenna tiedosto

 5. nano false.php
 6. Kopio alla oleva php skripti ja liitä se tiedostoon

  <?php echo "Moikka Tero " . $a;

  Tallenna tiedosto

PHP Notice: Undefined variable: a in /home/ubuntu/public_html/false.php on line 1

Selitys: PHP huomautus: Määrittelemätön muuttuja A false.php tiedostossa rivillä 1


Array()

Selitys: PHP skripti ei aiheittanut virheitä

Apache konfigurointivirhe

Määritetään kansioden turvallisuus asetuksia apache2.conf tiedostossa.

 1. Avaa tiedosto: sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
 2. Etsi tiedostosta: "directory /var/www/"
 3. Lisää rivin: "Require all granted" alle uusi rivi, johon kirjoitat kirjoitusvirheen:
 4. requires All cranted
 5. Tallenna tiedosto

Aja alle oleva tiedosto testaaksesi konfigurointitiedosto

apachectl configtest

Apachen oletussivun vaihtaminen

Määritetään landing page apache2.conf tiedostossa.

 1. Avaa tiedosto: sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
 2. Etsi tiedostosta: "directory /var/www/"
 3. Lisää rivin: "Require all granted" alle uusi rivi, johon kirjoitat kirjoitusvirheen:
 4. DirectoryIndex new.html index.html
 5. Luodaan new.html tiedosto yllä olevaan hakemistoon: sudo touch /var/www/html/new.html && sudo nano new.html
 6. Lisää sinne tekstiä: "Moikka Tero"
 7. Tallenna tiedosto

Lopuski kannattaa ajaa komento:

apachetcl configtest

 • Avaa selaimella paikallinen verkkosivusi tästä. Nyt uusi html tiedostosi pitäisi näkyä.